3D texturering - Hard surface - Ansøg jobbet

3D texturering - Organic - Ansøg jobbet

3D modellering - Hard surface - Ansøg jobbet

3D modellering - Organic - Ansøg jobbet

3D modellering - Level design - Ansøg jobbet

3D animering - Ansøg jobbet

Concept artist - Ansøg jobbet

Unity user - Ansøg jobbet


Unity programmer - Besat